按Enter到主內容區
:::

臺灣臺南地方檢察署:回首頁

:::

Cục địa chính Đài Nam–Lộ trình dự tính và chi phí giao thông của các phương thức giao thông

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:109-03-05
  • 資料點閱次數:1742

◎Xe buýt:

Đón xe buýt nội thành số 14 (ga xe lửa -> Ức Chiến Kim Thành) tại trạm xe buýt ở vòng xoay trước ga xe lửa Đài Nam, sau đó xuống xe ở trạm đường Kiện Khang 2, từ đoạn 3 đường Kiện Khang rẽ phải đi bộ khoảng 2 phút sẽ đến được bổn cục. Lộ trình khoảng 50 phút, giá vé xe buýt là 18 đồng.

◎Xe lửa: 

Sau khi đến ga xe lửa Đài Nam, có thể chọn một trong những phương thức sau để đến bổn cục:

1. Đi xe buýt: Đón xe buýt nội thành số 14 (ga xe lửa -> Ức Chiến Kim Thành) tại trạm xe buýt ở vòng xoay trước ga xe lửa Đài Nam, sau đó xuống xe ở trạm đường Kiện Khang 2, từ đoạn 3 đường Kiện Khang rẽ phải đi bộ khoảng 2 phút sẽ đến được bổn cục. Lộ trình khoảng 50 phút, giá vé xe buýt là 18 đồng.

2. Đi taxi: Ra khỏi ga đi thẳng về hướng đường Trung Sơn, đến đường Trung Chính, rẽ trái sang đường Tây Môn, rẽ phải sang đường Kiện Khang, khi đến ngã tư đoạn 3 đường Kiện khang và đường Quốc Bình là đã đến bổn cục. Lộ trình khoảng 25 phút, tiền xe khoảng 100 đồng.

◎Tự lái xe:

Từ đường cao tốc Trung Sơn quốc lộ 1 (ở chỗ km 330) nối với đường cao tốc số 86, xuống ngã giao đường Vĩnh Thành, chạy về hướng nội thành, đến đường Kiện Khang rẽ phải, khi đến ngã tư đoạn 3 đường Kiện khang và đường Quốc Bình là đã đến bổn cục. Lộ trình từ ngã giao đường Vĩnh Thành đến bổn cục khoảng 25 phút.

◎Tàu cao tốc:

Sau khi đến ga tàu cao tốc Đài Nam, có thể lựa chọn một trong những phương thức sau để đến bổn cục:

1. Đến cổng ra số 2 chuyển xe đưa đón cao tốc, đến trạm Tòa thị chính (lộ trình khoảng 50 phút, hiện nay miễn phí), sau đó đón taxi đến bổn cục (khoảng 10 phút và tiền xe là 110 đồng).

2. Sau khi ra khỏi cổng soát phiếu số 2, rẽ trái đón xe khu vực cao tốc Đài Nam đến ga xe lửa, lộ trình khoảng 30 phút, giá vé là 25 đồng, sau khi đến ga xe lửa Đài Nam, có thể tham khảo lộ trình xe buýt và xe lửa để đón xe buýt hoặc xe lửa đến bổn cục.

◎Đường hàng không:

Sau khi ra khỏi sân bay Đài Nam, từ đường Đại Đồng đi thẳng về hướng nội thành, gặp đường Kiện Khang rẽ trái, khi đến ngã tư đoạn 3 đường Kiện Khang và đường Quốc Bình là đã đến bổn cục.

Nếu đón taxi đến bổn cục, lộ trình khoảng 20 phút, tiền xe khoảng 250 đồng.

回頁首