按Enter到主內容區
:::

臺灣臺南地方檢察署:回首頁

:::

Soal:Dulunya pernah disahkan subsider denda.Di kemudian hari tak sanggup pembayaranya.Apakah dapat permohonan dijadikan penjara tenaga kerja sosiallagi ?Di kemudian hari memunyai uang dapatkah membayar subsider denda lagi ?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-04-19
  • 資料點閱次數:1252

Jawab:Boleh.Hanya melaksanakan masa penjara ketinggalan.Di kemudian hari juga dapat dilaksanakan sebagai subsider denda.Tapi terbatas dibayarnya sekaligus.

回頁首