按Enter到主內容區
:::

臺灣臺南地方檢察署:回首頁

:::

Truy tố công khai bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Đài Nam vì hối lộ và bạo lực trong bầu cử

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:112-06-30
  • 資料點閱次數:58

Tin đồn hối lộ bầu chủ tịch, phó chủ tịch tiếp tục rộ lên, sau khi nhận được thông tin, Bộ đã lập tức chia vụ án và khởi tố đối tượng là trưởng đoàn thanh tra tiền đen.
Các công tố viên và kiểm sát viên đã thành lập một đội đặc nhiệm để tích cực điều tra.

回頁首