按Enter到主內容區
:::

臺灣臺南地方檢察署:回首頁

:::

Văn phòng Công tố quận Đài Nam đã kết thúc cuộc điều tra vụ án bắn 88 phát súng và nộp đơn truy tố công khai

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:112-06-30
  • 資料點閱次數:51

Văn phòng Công tố quận Đài Nam nhận được báo cáo từ sở cảnh sát rằng vào khoảng 2:58 sáng cùng ngày, một tên xã hội đen đã bắn 58 viên đạn vào một công ty công nghệ ở thành phố Đài Nam, và sau đó là 3:60 sáng cùng ngày.
Cánh cổng sắt của trụ sở bầu cử của một ủy viên hội đồng thành phố tên Xie trên đường Zhongzheng ở cùng quận cũng bị bắn 30 phát. Bộ phận này thành lập
Tức là, vụ án được chia ra, và ba công tố viên của đội giám định tiền đen thành lập một đội chuyên án để tích cực chỉ đạo điều tra.

回頁首